Çalışma Alanları
   • Gayrimenkul Hukuku
    • - Önleyici Gayrimenkul Hukuku Danışmanlığı
    • - Kamulaştırmasız El Atma Davaları
    • - Kamulaştırma ve Bedel Artırımı Davaları
    • - Ortaklığın Giderilmesi Davaları
    • - Orman Davaları
    • - Tapu İptali ve Tescili Davaları
    • - Kat Mülkiyeti Kanunu'ndan Kaynaklanan Davalar
    • - Kira Sözleşmeleri
    • - Gayrimenkul Satış Sözleşmeleri
    • - İnşaat Sözleşmeleri
   • Fikri ve Sınai Haklar Hukuku
    • - Fikir Eserlerinin Korunması ve Bunlara İlişkin Sözleşmelerin Hazırlanması
    • - Marka Hukuku
    • - Patent Hukuku
    • - Endüstriyel Tasarım ve Faydalı Model Hukuku
    • - Lisans Sözleşmeleri
   • Şirketler Hukuku
    • - Tam Kapsamlı Şirket Danışmanlığı
    • - Yeni Türk Ticaret Kanununa Uyum Süreçleri
    • - Şirket Kuruluşları
    • - Ana Sözleşme Değişiklikleri
    • - Genel Kurul Hazırlıkları
    • - Dijital Şirkete Dönüşüm
   • İcra Hukuku
   • Yabancılar Hukuku
    • - Oturma İzni
    • - Çalışma İzni
    • - Çifte Vatandaşlık
   • Ticaret Hukuku
    • - Tek Satıcılık Sözleşmeleri
    • - Uluslararası İthalat – İhracat ve Bunlardan Doğan İhtilaflar
    • - Uluslararası Alacakların Hukuki Yöntemlerle Tahsili
    • - Franchising Sözleşmeleri
   • Sağlık Hukuku
    • - Sağlık Kişisel Verilerin Kaydedilmesi ve Depolanması
    • - Hastanelerde Bilgi Güvenliği ve Yönetimi
    • - Sağlık Turizmine İlişkin Hukuki Düzenlemeler ve Teşvikler
   • İdare Hukuku
    • - İmar Hukuku
    • - İdari Para Cezalarının İptali
    • - İmar Kanunu 18. Madde Uygulamaları ve Davaları
   • Deniz Ticareti Hukuku
   • Bilişim Hukuku
    • - Bilişim Sözleşmeleri
    • - E-Ticaret Platformu ve Start-up Kuruluşu
    • - Bilişim Sektörüne Yönelik Teşvikler
    • - Adli Bilişim
    • - Bilişim Suçları
    • - Dijital Haklar Yönetimi
    • - Bilgi Güvenliği Hukuku
    • - Veri Koruma Hukuku
    • - Telekomünikasyon Hukuku
    • - Dijital Reklamcılık
    • - Bulut Bilişim
   • İş Hukuku
    • - İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Çerçevesinde Kurumsal Düzenlemeler
    • - İş Sözleşmelerinin Oluşturulması ve Uyarlanması
    • - İş Davaları
   • İşletme & Yatırım Danışmanlığı
    • - Gayrimenkul Yatırımları
    • - Proje Yönetimi
    • - Finansal Planlama
    • - Şirket Birleşme ve Devralmaları
    • - İş Stratejisi
    • - Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi
   • Aile Hukuku
    • - Boşanma
    • - Evlilik Sözleşmeleri
    • - Velayet
    • - Mal Paylaşımı
    • - Nafaka