Hakkımızda - DKTR Hukuk Bürosu
DKTR Hukuk Bürosu, İstanbul merkezli olarak Gayrimenkul Hukuku, Şirketler Hukuku, İdare Hukuku, İş Hukuku, Bilişim Hukuku, Fikri/Sınai Haklar Hukuku alanları başta olmak üzere Ticaret Hukuku, Sağlık Hukuku, İcra Hukuku ve Deniz Ticaret Hukuku gibi birçok farklı hukuk dalında müvekkillerine hizmet vermektedir.

Hukuki danışmanlık, önleyici hukuki düzenlemeler, risk analizi, dava süreçlerinin baştan sona takibi ve sonuçlandırılması ile her türlü hukuki başvurular konusunda müvekkillerine hizmet sunan büromuz ulusal ve uluslararası alanlarda Türkçe ve İngilizce olarak faaliyet göstermektedir.

Önleyici hukuk bazlı çalışma tarzı ile müvekkillerine, hukuki ihtilaflar henüz ortaya çıkmadan ve büyük mağduriyetler yaşanmadan önleyici düzenlemelerle hizmet vermeyi esas almış olan DKTR, müvekkillerinin haklarını ve çıkarlarını baştan güvence altına almaktadır.

DKTR Hukuk Bürosu kurucu ortakları Bilişim Hukuku, Fikri / Sınai Haklar Hukuku, Şirketler Hukuku ve Vergi Hukuku gibi alanlarda yurtiçindeki ve yurtdışındaki saygın üniversitelerden yüksek lisanslarını bitirmişlerdir ve uzmanlıklarını bu alanlarda doktora çalışmaları ile geliştirmeyi planlamaktadırlar.

Faaliyet gösterdiğimiz alanlardaki en son mevzuat değişiklikler, konuyla ilgili tasarı/taslakların hazırlanmasından itibaren incelenmekte ve bunlara dönük olarak gerekli hazırlıklar yapılarak müvekkillerin doğru konum almaları ve gerekli altyapıyı erken kurmaları sağlanabilmektedir.

Bu alanlarla ilgili resmi kurum ve kuruluşların, ayrıca ilgili STK'ların yaptığı toplantı-konferans-seminer gibi etkinlikler düzenli olarak takip edilmekte ve tarafımızca bunlara iştirak edilmektedir. Burada yaşanan gelişmelerle ilgili müvekkiller düzenli olarak bilgilendirilmektedir.

Yerli ve yabancı güvenilir birçok haber kaynağı tarafımızdan düzenli olarak taranmakta, önemli haberler-makaleler-yenilikler tarafımızca arşivlenmekte ve üzerlerine akademik çalışmalar yapılmaktadır. Böylelikle faaliyet gösterilen hukuk alanlarıyla ilgili en yeni gelişmeler henüz basın aracılığıyla duyurulmadan önce tarafımızca öğrenilmekte ve müvekkiller bu konular hakkında detaylı ve düzenli bilgilendirilmektedir.

Faaliyet gösterilen alanlarla ilgili Baro Komisyonları, Akademik Çevreler-Enstitüler ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla yakın ilişkiler kurulmakta ve birçok konuda görüş alışverişinde bulunulmakta, ortak araştırmalar ve analizler yapılmaktadır.